Produkcja

Nasz zakład spełnia wszystkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji. Profil produkcji firmy to wytwarzanie wędlin oraz rozbiór półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych. Receptury większości wyrobów to własne, tradycyjne przepisy uzupełniane nowymi technologiami. Cały proces produkcyjny odbywa się pod ścisłym nadzorem służb weterynaryjnych. Firma dysponuje najnowocześniejszymi technologiami i stale doskonali linie produkcyjne. Wyroby sprawdzane są przez dział kontroli jakości, który ściśle nadzoruje wszystkie etapy produkcji.